< Terug naar vorige pagina

Project

Het Implementeren van Artificiële Intelligentie in Coloscopische Diagnostiek

Onze nieuwe rechter hand in het dagelijkse leven en in geneeskunde is artificiële intelligentie (AI). Dit project focust op de implementatie van AI bij coloscopie.

Screening voor colorectale kanker, de tweede meest frequent voorkomende kanker in de algemene populatie, is cruciaal in de preventie van kanker-gerelateerde mortaliteit. AI kan differentiëren tussen benigne en premaligne letsels en zo helpen in de beslissing welke poliep al dan niet gereseceerd moet worden en met een histologische diagnose zonder kosten voor histologie. Een in-huis ontwikkelde AI tool duidt tijdens een coloscopie gedetecteerde poliepen aan en zal gevalideerd worden in een multicentrische prospectieve studie. Bijkomende mogelijkheden als poliepkarakterisatie en delineatie in relatie met de histologie zal ook bestudeerd worden in een nauwe samenwerking met ingenieurs van het MIRC, met het oog op kwaliteitsverbetering van toekomstige endoscopie. Colitis Ulcerosa (UC) is een darmziekte gekarakteriseerd door een chronische inflammatie van de colonwand. Zo ongecontroleerd, bestaat er een risico op verlies van het colon door de lange ontsteking. Het doel van therapie is een klinische en mucosale heling. Dit laatste vereist echter endoscopische evaluatie. Ik zal nieuwe endoscopische technieken, in staat om mucosale heling in relatie met de histologie te objectiveren, prospectief valideren. We bestuderen hun toepasbaarheid en het prognostische potentieel als objectieve techniek voor inflammatoire evaluatie.

Datum:1 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:artificial intelligence, Polyp detection, Ulcerative colitis
Disciplines:Patroonherkenning en neurale netwerken, Gastro-enterologie, Biomedische beeldverwerking
Project type:PhD project