< Terug naar vorige pagina

Project

Het mobiele eye-tracking lab: een draagbaar en gedeeld meetinstrument

De analyse van menselijk kijkgedrag heeft een sterke traditie in verschillende onderzoeksdomeinen, onder meer omwille van de relatie tussen meetbaar oogbewegingsgedrag en abstractere processen van perceptie, aandacht en cognitie. Om dergelijk gedrag in een natuurlijke omgeving te kunnen meten, zoals face-to-face communicatie, human-computer interactie, navigatie door een ruimte, etc. zijn meetinstrumenten nodig die (a) flexibel inzetbaar en niet-intrusief zijn, en (b) het kijkgedrag van meerdere personen gelijktijdig kunnen registreren. Een interdisciplinair consortium van onderzoekers aan de KU Leuven vraagt mobiele eye-tracking infrastructuur aan die de tools levert om het kijkgedrag van meerdere personen in natuurlijke interactiecontexten gelijktijdig te meten. De aanvraagde infrastructuur zal gedeeld en gezamenlijk beheerd worden door de betrokken onderzoeksgroepen.
Datum:1 okt 2016  →  30 sep 2018
Trefwoorden:eye-tracking
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen