< Terug naar vorige pagina

Project

Het ontcijferen van het moleculaire landschap van vroegtijdige Parkinson met behulp van een geïntegreerde aanpak van exome en transcriptome sequentie.

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Datum:1 jan 2015  →  31 dec 2018
Trefwoorden:PARKINSON, EXOOM-SEQUENCING, TRANSCRIPTOMICS
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering