< Terug naar vorige pagina

Project

Het potentieel van Quinoa voor zilte landbouw

Dit project maakt deel uit van het project ‘Saline Agriculture as a Strategy to Adapt to Climate Change’. +Het promotieproject zal de zouttolerantie van verschillende Quinoa-variëteiten onderzoeken en antwoorden geven op de vragen welke planteigenschappen het ene ras toleranter maken dan andere en welke klimaat- en bodemomstandigheden leiden tot hogere of lagere gevoeligheden voor hoge zoutconcentraties in het bodemporiewater. Daarom wordt er geëxperimenteerd in het lab (groeikamers), in kassen en in het veld. Rhizosheet-experimenten met planten gekweekt op rhizosheetpapier in groeikamers en het kruisen van zoutgehalte x variëteit x transpiratiebehoefte zullen worden gebruikt om wortelprocessen te kwantificeren in aanwezigheid van zoute omstandigheden (bijv. opname vs uitsluiting van zouten, verminderde wortelgroei in aanwezigheid van zout). Om het effect van variëteit, bodemtextuur, bodemzoutgehalte (van zoutindringing/effluentgebruik) en transpiratievraag op zouttolerantie te evalueren, zullen potexperimenten in kassen worden uitgevoerd. Deze experimenten zullen worden gebruikt om een functioneel structureel plantmodel van quinoa te ontwikkelen en te parametriseren, welke mechanistisch de opname van water en zout door de plantenwortels en waterstroom en zouttransport in de plant beschrijft, rekening houdend met plantfysiologische aanpassingen aan ionentransport in zoute omstandigheden. Dit laatste is een belangrijke factor waarmee momenteel vaak geen rekening wordt gehouden voor zoute omstandigheden bij het modelleren van planten. Het model zal worden gevalideerd aan de hand van gegevens verkregen uit veldexperimenten onder verschillende klimaatomstandigheden. Ten slotte zullen simulaties met het model worden gebruikt om de prestaties van quinoa onder zoute omstandigheden en verschillende klimaatomstandigheden te beoordelen.

Datum:18 aug 2021 →  Heden
Trefwoorden:Chenopodium quinoa, Functional-Structural Plant Modelling, Salt Tolerance
Disciplines:Gewaswetenschappen, Plantenmorfologie, -anatomie en -fysiologie, Bodemfysica
Project type:PhD project