< Terug naar vorige pagina

Project

Het taalkundige landschap van haatspraak in sociale media.

Haatspraak in sociale media is een breed verspreid fenomeen dat vaak de aandacht krijgt in de media. In dit project onderzoeken we de eigenschappen van de taal die wordt gebruikt om haat uit te drukken in de sociale media, vooral tegenover migranten en LGBT. Eerst verzamelen we voorbeelden uit sociale media en ontwikkelen we methodes voor de automatische taalkundige analyse ervan. De analyse zal zowel op oppervlakkig taalkundig niveau (spelling en grammaticale patronen) als op een dieper taalkundig niveau (bijvoorbeeld figuurlijk taalgebruik, rol van context en impliciete uitdrukkingen) gebeuren. Naast de taalkundige beschrijving van het fenomeen zullen we ook systemen ontwikkelen voor de automatische detectie ervan in sociale media tekst. Het project gebeurt in samenwerking met onderzoeksgroepen in Slovenië en richt zich op Nederlands, Sloveens en Engels.
Datum:1 jan 2019 →  Heden
Trefwoorden:ARTIFICIËLE INTELLLIGENTIE, SOCIALE MEDIA, TAALVERWERKING
Disciplines:Computationele linguïstiek
Project type:Samenwerkingsproject