< Terug naar vorige pagina

Project

Hij verandert tijden: Een studie van de doxologie in Daniel 2:20-23 in relatie tot de beschrijving van de tiende hoorn in Daniel 7:24-26

De inhoud en functie van Daniel 2:20-23 en zijn relatie tot Daniel 7:24-26 blijft exegetische vragen oproepen die nog niet volledig adequaat uitgelegd zijn. Ten eerste, de vraag naar de tekst-historische relatie tussen de twee paragrafen: is Dan. 2:20-23 (of 2:20-22) een late redactionele vondst die uitdrukkingen van zowel andere (bijbel)teksten als andere delen van het Aramese deel van Daniel opneemt, of is de terminologie van Dan. 7:24-26 een echo van de terminologie in Dan. 2? Ten tweede, de vraag naar de redactionele status en de literaire functie van Dan. 2:20-23. Het antwoord op deze vraag beïnvloedt ook de interpretatie van de terminologie van de veranderende tijden en de wet in Dan. 7:25, hoewel het woord in Dan. 7:25 niet noodzakelijk dezelfde betekenis heeft als het veranderen van tijden en seizoenen in Dan. 2:21. Dan. 2:20-23 en andere doxologieën in hoofdstukken 3, 4 en 6 zijn vaak gelezen als programmatische teksten met de boodschap van de Aramese hof-verhalen of van het boek Daniël als geheel; ze zouden in het kort de belangrijke aspecten van Daniël aanduiden (wie is God, wie zijn de wijzen, en wat doet God?). Zo worden ze geïnterpreteerd als behorend tot een latere redactionele laag dan de verhalen waarin ze ingebed zijn. Hoewel dit goed werkt voor Daniel 2:20-23 (en de andere doxologieën), beargumenteert dit onderzoek dat de relatie van Dan. 2:20-23 en Dan. 7:24-26 in sociologisch opzicht gerelateerd is aan de zelf-presentatie van  de מַשְׂכִּיל. Dat is gebaseerd op het standpunt dat Dan. 2:20-23 tot een late redactionele laag behoort, die de mogelijkheid geeft om het te verbinden met een groep van מַשְׂכִּילִים in de tweede eeuw die deze doxologie samengesteld hebben met het oog op hun eigen activiteiten. De vraag of dit tevens iets zegt over de מַשְׂכִּילִים en de tijd is van belang, vanwege het belang van de מַשְׂכִּיל in sommige teksten uit Qumran en de mogelijkheid dat deze verbonden zijn met de מַשְׂכִּילִים die in het boek Daniel (van enkele generaties eerder) terugkomen.

Datum:1 okt 2018  →  11 jan 2019
Trefwoorden:Daniel
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project