< Terug naar vorige pagina

Project

HIV infectie, seksuele dysfunctie en HAART, wat zijn de interacties?

Seksuele dysfunctie (SD) is een prevalent medisch probleem bij HIV-positieve mannen dat hun levenskwaliteit vermindert, en therapietrouw en veilig seksueel gedrag kan beïnvloeden. Verscheidene studies toonden een verband tussen SD en highly active antiretroviral therapy (HAART). Het is echter onduidelijk welke antiretrovirale schema’s SD kunnen veroorzaken. Onze hypothese is dat HAART-geïnduceerde SD kan veroorzaakt worden door de mitochondriale toxiciteit en/of endocrinologische effecten van de gebruikte producten. Het nieuwe regime Truvada + raltegravir is gekend als een behandeling met minimale neveneffecten. Het is onze ervaring dat met HAART behandelde personen die klagen over SD, een duidelijke verbetering vaststellen bij overschakeling naar een behandeling die raltegravir bevat. Deze bevinding moet echter verder onderzocht worden in een gecontroleerde studie. Daarom stellen we een gerandomiseerd klinische trial voor bij HIV-positieve mannen om de rol van verschillende antiretrovirale schema’s en de pathofysiologische mechanismen van HAART-geïnduceerde SD te bestuderen.
Datum:1 jan 2010 →  31 dec 2010
Project type:PhD project