< Terug naar vorige pagina

Project

Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Ondersteuning van goedgekeurde projecten van de Koning Boudewijnstichting over kansarmoede in de kleuterschool.

De uitdagingen in het optimaliseren van onderwijs aan kinderen in kwetsbare situaties, bestaat er vooral in de leerkracht maximaal in hun rol als leerkracht te appelleren, want zij kunnen het verschil maken. De ondersteuning van de projecten in kleuterscholen bestaat in het vormgeven van vorming/intervisie vanuit volgende vijf accenten: (1) sensibiliseren van kleuterleid(st)ers rond het thema kansarmoede, met oog voor de beleving van alle betrokkenen (kind, ouders en leerkracht), en (2) leren focussen op een procesgerichte invalshoek en talenten, in plaats van een negatieve beeldvorming op basis van (ontwikkelings-)problemen, (3) ondersteunen van positieve en groeigerichte communicatie met (kansarme) ouders over de ontwikkeling van hun kind, (4) om vanuit deze samenwerking een krachtigere leeromgeving uit te bouwen, (5) dit alles ingebed in een schoolbeleid (visie en acties) over hoe omgaan met kansarmoede. De intervisie is erop gericht dat de scholen hun eigen project kritisch bevragen en verrijken vanuit deze accenten en de uitwisseling van praktijkervaringen. De leerpunten uit deze besprekingen worden samengebracht in beleidsadviezen en aanbevelingen voor de lerarenopleiding.
Datum:1 jan 2013  →  31 jul 2013
Trefwoorden:Early years education, Deprivation, Expert teachers, Process-oriented approach, Empowerment., Communication with parents, Supportive school policy
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen