< Terug naar vorige pagina

Project

Holistisch co-ontwerp en integratie van elektronische vermogenconvertoren voor toepassingen met een hoge vermogensdichtheid (CoDICApp)

Vermogenselektronica is in toenemende mate aanwezig in elektronische en elektro-mechanische systemen. Tegelijkertijd zijn er een aantal baanbrekende trends waarneembaar in de ontwikkeling van vermogenconvertoren. Deze gamechangers laten hogere schakelsnelheden toe in de convertor, wat in theorie leidt tot compactere schakelingen, onder ander door het gebruik van kleinere condensatoren en spoelen. Desondanks vormen het compacter maken van passieve componenten en hun interactie met halfgeleiders en besturings-/verwerkingsapparatuur in de praktijk nog steeds een uitdaging. Deze uitdagingen worden belangrijker bij toepassingen met extreem hoge eisen op het vlak van betrouwbaarheid en vermogensdichtheid. Om hieraan tegemoet te komen, is een fundamenteel nieuwe aanpak vereist waarbij betrouwbaarheid en prestaties op vlak van vermogen en efficiëntie centraal staan. Het doel van dit project is om door het combineren van complementaire expertise op het vlak van topologie, ontwerp en integratie een doorbraakt te forceren in het co-ontwerp en de miniaturisatie van vermogenomvormers met een flexibele en variabele spanningsverhouding. De beoogde toename in vermogendichtheid is minstens een factor 2 vergeleken met de nieuwste generatie oplossingen op PCB.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Power Electronics, Power Density, Integrated Power Converter, Semiconductor Drivers, Processing Devices
Disciplines:Elektrische energietechniek niet elders geclassificeerd, Digitaal geïntegreerde circuits