< Terug naar vorige pagina

Project

Hoog Tij - Laag Tij. Het laatmiddeleeuws havensysteem van Brugge als een maritiem-cultureel landschap.

De rol van Brugge als laatmiddeleeuwse haven en “maritiem-cultureel landschap” is onlosmakelijk verbonden met de dynamische interactie tussen natuur en mens via de Zwingetijdengeul. De verbondenheid binnen het lokale en met het globale handelsnetwerk, de transacties in handelsgoederen en de impact van in de regio verblijvende buitenlanders op de materiële cultuur, zullen het voorwerp vormen van dit interdisciplinair onderzoek.

Datum:1 jan 2019 →  31 dec 2023
Trefwoorden:materiële cultuur, mens-natuur interactie, verbindingen, late middeleeuwen, Zwin, diaspora gemeenschappen, maritiem-cultureel landschap, handelsgoederen, geo-archeologi, Brugge
Disciplines:Economische geschiedenis, Archeologische wetenschappen, Landschapsarcheologie, Andere geschiedenis en archeologie niet elders geclassificeerd, Landschaps- en ecologische geschiedenis