< Terug naar vorige pagina

Project

Huidige en toekomstige distributie van invasieve exoten in bergecosystemen.

Inzicht in de huidige en toekomstige verspreiding van exotische soorten in gebergteregio's en in de factoren die hun soortenrijkdom en talrijkheid op meerdere spatiale schaalniveaus bepalen, is cruciaal voor het behoud van deze kwestbare ecosystemen. Deze vraag is meer dan ooit belangrijk in een tijd waarin klimaatverandering en menselijke druk de verspreiding van die exoten steeds gemakkelijker maken. In dit onderzoek willen we dit probleem uitklaren voor de Chileense Andes, met de volgende onderzoeksvragen in het achterhoofd: 1) Wat zijn de belangrijkste factoren (abiotisch, biotisch of antropogeen) die de verspreiding van exotische soorten in de bergen van Centraal-Zuid-Chili bepalen? 2) Hoe kan de verfijning van de ruimtelijke resolutie van klimatologische gegevens (microklimaat) en de integratie van menselijke factoren de performantie van soortverspreidingsmodellen verbeteren, en de voorspelling van de potentiële verspreiding van uitheemse soorten in de Chileense Andes betrouwbaarder maken?
Datum:15 jul 2020 →  14 jul 2021
Trefwoorden:INVASIEVE PLANTEN, BERGEN
Disciplines:Invasiebiologie, Terrestrische ecologie, Conservatie en biodiversiteit
Project type:Samenwerkingsproject