< Terug naar vorige pagina

Project

Hybride stimuli-responsieve nanocarriers die aanhoudend lichtgevende nanodeeltjes bevatten: Toepassingen in biosensing/bioimaging en theranostics (R-11290)

De laatste jaren heeft de vooruitgang in de moderne geneeskunde ertoe geleid dat nanogeneeskunde bijna onvermijdelijk is geworden in de geavanceerde gezondheidszorg. Dit creëerde een grote vraag naar de ontwikkeling van een medicijnafgiftesysteem voor dodelijke ziektes, zoals kanker, aangezien dit een grote impact zal hebben op de overleving van de patiënt en zijn levenskwaliteit. Medicijnafgiftesystemen bieden bijkomende stabiliteit in vivo aan door de drug te beschermen tegen afbraak in de bloedstroom, de bijwerkingen te verminderen en de oplosbaarheid, de farmacokinetiek en het dynamisch profiel van de drug te verbeteren. Stimuli-responsieve nanodragers, die onder invloed van een endogene stimulus een gecontroleerde vrijgave van de cargo mogelijk maken, zijn hiervoor zeer interessant. Parrallel met het afleveren van de lading worden er ook pogingen gedaan om het targetweefsel te visualiseren. Hiervoor heeft het gebruik van multimodulaire beeldvorming veel interesse opgeroepen. In dit project zullen stimuli-responsieve nanodragers gevoelig aan endogene triggers en aanhoudend lichtgevende materialen met multimodulaire beeldvormingseigenschappen worden ontwikkeld. Verder zullen ook nog organel specifieke hybride nanocarriers geladen met drugs, waarbij stimuli-responsieve polymeren worden gecombineerd met lichtgevende nanodeeltjes, worden ontwikkeld. Tenslotte wordt de werkzaamheid van de verschillende nanomaterialen geëvalueerd door hun biologisch lot en hun prestaties met betrekking tot beeldvorming en theranostische eigenschappen te bestuderen in een kankercellijn (in vitro).
Datum:1 okt 2021  →  Heden
Trefwoorden:nanodeetjes en - clusters
Disciplines:Chemie van clusters, colloïden en nanomaterialen, Nanobiotechnologie, Biosensoren, Biomaterialen, Biofysica niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject