< Terug naar vorige pagina

Project

Hydraulic lift via mycorrhizaschimmels: een sleutelfactor in de competitie om organisch gebonden nutriënten? (R-4546)

Hydraulic lift is het transport van water van vochtig naar drogere delen van de bodem via het plantwortelsysteem. Er zijn aanwijzingen dat symbiotisch groeiende ectomycorrhiza (EcM) schimmels hiervan meeprofiteren. Naast toegang tot fotosynthese producten van de gastboom, zou extra beschikbaarheid tot water een belangrijke factor kunnen zijn in de concurrentie om nutriënten met andere bodemorganismen. Studies over de invloed van EcM schimmels op vrijlevende schimmels en organisch stof dynamiek zijn schaars. In deze studie willen we, met behulp van geavanceerde microcosm en potsystemen, interacties tussen EcM en vrijlevende schimmels onderzoeken en hun invloed op N-mobilisatie uit en transformatie van organisch materiaal. In 2-dimensionale axenische systemen kunnen we myceliumontwikkeling en interactie tot op hyfenniveau in situ observeren. Dynamiek van stabiele isotopen kan tot op spatieel en temporeel detailniveau onderzocht worden. Als stikstofbron gebruiken we peptiden die wel of niet gecomplexeerd zijn met tannines. In grotere potexperimenten initiëren we hydraulic lift. Het gebruik van roterende cylinders maakt het mogelijk om, binnen een systeem, compartimenten met en zonder symbiotisch groeiende schimmels te creëren. De cylinders kunnen gevuld worden met meer of minder recalcitrant organisch materiaal. Hiermee is het mogelijk om de effecten van EcM schimmels op organische stofafbraak en transformatie te isoleren.
Datum:1 okt 2009  →  30 sep 2012
Trefwoorden:MYCORRHIZA
Disciplines:Biologische wetenschappen