< Terug naar vorige pagina

Project

i-LAP: de rol van input in Engelse en Franse taalvaardigheid

Dit cross-linguïstisch onderzoek heeft als doel om de relatie tussen input en taalvaardigheid beter te begrijpen in het kader van Engelse en Franse taalvaardigheid van Vlaamse taalleerders. Daarvoor worden de onderliggende mechanismen van taalverwerving onderzocht bij leerlingen die voor Engels en Frans formeel taalonderwijs krijgen op school, waarbij de startleeftijd van het formeel taalonderwijs voor Engels hoger ligt dan voor Frans en de leerlingen ook buitenschools aan Engels worden blootgesteld. Taalleerders kunnen immers worden blootgesteld aan taalinput binnen het klaslokaal en/of buiten de schoolmuren. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken op welke manier en in welke mate verschillende vormen van input bijdragen aan de taalvaardigheid van Vlaamse leerlingen in het Engels en Frans. Daarvoor wordt een cross-sectionele studie opgezet, waarbij de taalvaardigheid van Vlaamse leerlingen uit verschillende schooljaren op verschillende vlakken wordt getest. Er wordt gestreefd naar inzichten op theoretisch, pedagogisch en maatschappelijk niveau.

Datum:1 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:language acquisition, SLA, foreign language acquisition, language proficiency
Disciplines:Taalverwerving, Taalvaardigheid
Project type:PhD project