< Terug naar vorige pagina

Project

Impact van persoonsgerichte zorg via Dementia Care Mapping op het welbevinden van bewoners met dementie en hun zorgverleners in Vlaamse woon- en zorgcentra.

Dementia Care Mapping (DCM) is een in Groot-Brittannië ontwikkelde methodiek om zorgverleners in woonzorgcentra te ondersteunen in het geven van persoonsgerichte zorg aan bewoners met dementie. Deze methodiek wordt in België gedoceerd en gebruikt in een aantal woonzorgcentra, maar er is nog geen echte effectstudie. In dit project wordt daar een start mee gemaakt. Op de volgende onderzoeksvragen wordt een antwoord gezocht: Welke invloed heeft persoonsgerichte zorg, via de methode van Dementia Care Mapping op (1) de kwaliteit van leven van bewoners met dementie; (2) de kwaliteit van zorg voor bewoners met dementie; (3) de attitude van hulpverleners ten aanzien van persoonsgerichte zorg voor bewoners met dementie en (4)de zorgrelatie tussen hulpverleners en bewoners met dementie. Tevens wordt nagegaan welke faciliterende en belemmerende factoren er zijn bij de implementatie van een zorgverbetertraject, aan de hand van DCM, voor bewoners met dementie. Het onderzoek gebeurt bij 10 woonzorgcentra in Limburg, met een experimentele groep en een controlegroep.
Datum:1 okt 2011  →  31 okt 2013
Trefwoorden:Dementia, DCM, Nursing homes, Person-centered care
Disciplines:Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie, Sociale verandering