< Terug naar vorige pagina

Project

Incorrect additief of proportioneel redeneren in vraagstukken: Ontrafelen van de onderliggende cognitieve mechanismen van voorkeur

Onderzoek toonde aan dat kinderen vaak additieve fouten maken in proportionele vraagstukken, of proportionele fouten in additieve vraagstukken. Deze systematische fouten werden recent verklaard door een voorkeur voor additieve of multiplicatieve relaties. Het doel van dit mandaat is om de mechanismes onderliggend aan die voorkeur te onderzoeken, wat belangrijk is om deze systematische fouten te begrijpen. Dit gebeurt, ten eerste, aan de hand van de “dual-process theory”, die stelt dat er zowel snelle heuristische als tragere analytische cognitieve processen zijn. In dit mandaat tonen we aan dat deze voorkeur heuristisch van aard is, en dat kinderen achterhalen dat ze soms betwistbaar is. Ten tweede baseren we ons op het kader rond executieve functies, wat focust op vaardigheden die ons redeneren controleren. We tonen aan dat kinderen informatie in het werkgeheugen moeten kunnen bijhouden om aan hun voorkeur voorbij te gaan.
Datum:1 okt 2019  →  30 sep 2020
Trefwoorden:additive reasoning, proportional reasoning, working memory, conflict detection, intuition
Disciplines:Onderwijspsychologie en educatief ontwerp