< Terug naar vorige pagina

Project

Innovatieveziekte- en plaagbeheersing in de openlucht sierteelt

Dit project kwam tot stand naar aanleiding van een concrete vraag van telers van buitenteelten binnen de sierteeltsector, om op een alternatieve manier, met minder chemische gewasbeschermingsmiddelen, kwaliteitsvolle planten te telen. Omdat de meeste telers van buitenteelten nog steeds preventief chemisch behandelen tegen schimmelziekten of pas na het waarnemen van schadesymptomen veroorzaakt door rupsen of bladluizen behandelen met chemische insecticiden, zijn praktische alternatieven noodzakelijk. Binnen dit project zal de beheersing van bladluizen, rupsen, Phytophthora en Calonectria, 4 belangrijke problemen in de buitenteelt,uitgewerkt worden en model staan voor een innovatief gewasbeschermingssysteem in de buitenteelt. Er is momenteel slechts een beperkte kennis over de efficiëntie en toepassing van alternatieve oplossingen onder praktijkomstandigheden in buitenteelt, waardoor de implementatie door telers niet evident is en de kans op succes eerder beperkt.

In dit LA-traject willen we ook de rentabiliteit van de uitgewerkte alternatieve teeltwijzen meenemen. Van alle technisch gevalideerde beheersingsmethodes zal nagegaan worden wat de financiële impact is op verschillende groottes van typebedrijven en hoe deze best toegepast kunnen worden om een optimaal rendement te krijgen van efficiënte gewasbescherming en kostprijs. Zo kunnen telers gericht inschatten wat de mogelijkheden zijn voor hun bedrijf.

 

Om deze kennisopbouw te verwezenlijken en tijdens de projectduur tot praktische oplossingen op telersmaat te komen, slaan het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoeK (ILVO) de handen in elkaar. Concreet zal er gedurende de looptijd van vier jaar op volgende vlakken praktische kennis opgebouwd worden om een vlotte implementatie op bedrijfsniveau toe te laten:

·         Het duurzaam toepassen van biologische bestrijders en ondersteunen van hun populatieopbouw, ter beheersing van rupsen in buitenteelten, met als focus de buxusmot

·         Het toepassen en ondersteunen van nuttigen, tegen de diverse voorkomende bladluissoorten in de buitenteelt, met als focus de bladluizen op Rhododendron

·         Niet chemische beheersing van de schimmelziekte Calonectriadoor middel van innovatieve bacteriepreparaten

·         Niet chemische beheersing van Phytophthora(schimmelziekte) met behulp van  biopesticiden

·         De mogelijke positieve impact van biostimulanten, aangezien zij de efficiëntie van het nutriëntengebruik, de tolerantie tegen abiotische stress, de kwaliteit van de gewassen en/of de beschikbaarheid van beperkte nutriënten in de bodem of de rhizosfeer verbeteren.

·         De mogelijke antagonistische of synergistische interacties evalueren van de succesvolle biopesticiden tegen ziekten, op de nuttigen die gebruikt worden voor plaagbeheersing

·         Rentabiliteitscontrole van alle aangeboden strategieën, die verwerkt zullen worden in een tool om telers te adviseren over welke combinatie van beheersmaatregelen, die technisch een goed resultaat vertonen, het meest rendabel is voor hun bedrijfstype

·         Validatie van de voorgestelde methodes in de praktijk

·         Kennisoverdracht en instroom van de strategieën in de sector door middel van advisering bij de telers ter plaatse, alsook door de aanleg van validatieproeven op het PCS en bedrijven

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:bladluis, rups, Phytophthora, Calonectria, sierteelt
Disciplines:Gewasbescherming in de tuinbouw
Project type:Samenwerkingsproject