< Terug naar vorige pagina

Project

Inschatten en verbeteren van hippocampale patroon-separatie, dreigingsperceptie en angstgeneralizatie bij getraumatiseerde jongvolwassenen door middel van aerobe training.

Personen die tijdens hun kindertijd werden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen hebben een sterk verhoogd risico op depressie, angstproblemen en psychose. Volumetrische veranderingen van de hippocampus en amygdala zijn typisch aanwezig bij deze groep. Dit project wil patroon-separatie onderzoeken bij personen tussen 16 en 24 jaar die in het verleden traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Patroon-separatie is het proces dat plaatsvindt in de hippocampus waarbij een inschatting wordt gemaakt of een real-time gebeurtenis vergelijkbaar is met vorige gebeurtenissen, of echt een nieuwe gebeurtenis is. Het verkeerd lopen van dit proces zou de oorzaak kunnen zijn van het beleven van de omgeving als meer bedreigend (dit wordt gemeten met Virtual Reality) en het generaliseren van angst (gemeten met een experimentele taak). Daarnaast wil dit project onderzoeken of aerobe lichaamsbeweging in staat is om patroon-separatie te verbeteren bij getraumatiseerde personen, en dus, om symptomen van angst, depressie en psychose te verminderen.
Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:childhood trauma, pattern separation, fear generalization, psychopathology, threat anticipation, aerobic exercise
Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen