< Terug naar vorige pagina

Project

Integratie van open access in het Belgisch auteursrechtelijk bestuurskader.

In mijn postdoctoraal onderzoeksproject aan de faculteit rechten (Universiteit Antwerpen), onderzoek ik de Europese en nationale regelgeving omtrent open access. Open access is essentieel om open science te vrijwaren en heeft een wereldwijde evolutie mogelijk gemaakt naar de vrije toegang tot onderzoeksresultaten. De Europese Commissie tracht de verspreiding van kennis te verbeteren en de omzetting van open science theory in de praktijk te versnellen. Wat de verspreiding van kennis betreft, is toegang tot informatiebronnen van het grootste belang. In deze tijden, is het internet een essentieel middel voor dergelijke toegang. Auteursrechtregimes worden echter bestookt met praktische moeilijkheden met betrekking tot de intellectuele bescherming van online informatie. Daarenboven vormt de voortdurende technologische evolutie een uitdaging voor de regelgeving omtrent auteursrechten. Bijgevolg heeft de wetgever de moeilijke taak om snel en adequaat te reageren.Dit brengt me tot mijn centrale onderzoeksvraag: in welke mate vereist de implementatie van open access een aanpassing van de nationale regelgeving rond auteursrechten? Om deze vraag te beantwoorden, zal ik op Belgiƫ focussen als een (eerste) case study. Hierdoor zal ik verschillende best practices kunnen identificeren en enkele aanbevelingen kunnen doen voor de vooruitgang van auteursrechtelijk beleid en open access op een nationaal niveau. Aan de hand van deze voorlopige resultaten, zullen verschillende aanvragen voor externe financiering worden gedaan (bijvoorbeeld FWO postdoctorale aanvraag).
Datum:1 apr 2018 →  31 mrt 2019
Trefwoorden:BELGISCH RECHT, OPEN ACCESS
Disciplines:Rechten