< Terug naar vorige pagina

Project

Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium.

Zeespiegelstijging vormt een bedreiging voor bewoning langs estuaria. Sedimentatie en inpoldering van intergetijdengebieden (slikken en schorren), die van nature voorkomen langs estuaria, verkleint het volume van estuaria, wat kan bijdragen tot extra waterpeilveranderingen. Dit wordt onderzocht in het Schelde-estuarium, door na te gaan wat de impact is geweest van historische in- en ontpolderingen in het meest kustnabije gedeelte van het estuarium (Westerschelde), op de waterpeilveranderingen in het meer landinwaarts gelegen gedeelte van het estuarium (Zeeschelde). Historische waterpeilveranderingen worden gereconstrueerd aan de hand van een (paleo-)ecologische studie van protistengemeenschappen (diatomee├źn, thecamoeben) in schorren.
Datum:1 jan 2008  →  31 dec 2008
Trefwoorden:PROTISTEN, GEOMORFOLOGIE, ECOLOGIE
Disciplines:Geologie, Ecologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen