< Terug naar vorige pagina

Project

Interreg project: Solar Flare (R-4113)

Duurzame energie is een sterk groeiend domein, met zowel een belangrijke ecologische als economische impact. Met name op het gebied van zonne-energie (fotovoltaïsche energie opwekking) bevinden zich in de grensregio Vlaanderen- Nederland een groot aantal publieke (universiteiten en kennisinstellingen) en private partijen (bedrijven, investeerders) die reeds een zeer goede uitgangspositie hebben met internationale uitstraling. Tal van bedrijven in de regio zijn zich momenteel strategisch aan het oriënteren op deze nieuwe groeimarkt, en stellen daarbij vast dat de bestaande sterktes in de regio een sterk uitgangspunt vormen, maar dat meer onderlinge samenwerking nodig is om de snelheid van de ontwikkelingen bij te kunnen houden en een grotere waardecreatie te realiseren door producten en diensten in meer geïntegreerde vorm aan te bieden. Zowel in het vervaardigen van productiemachines voor zonnecellen als voor het implementeren van zonnecellen in geïntegreerde installaties voor het opwekken en benutten van zonnestroom zijn geheel nieuwe combinaties van expertise vereist. Een projectmatige aanpak is belangrijk waarin regionale partijen rond specifieke geïdentificeerde marktkansen worden samen gezocht om nieuwe typen producten voor deze markt te ontwikkelen en aan te bieden en om duurzame samenwerkingsverbanden in de keten te realiseren in de regio.
Datum:10 mei 2012 →  30 sep 2014
Trefwoorden:Zonne-energie
Disciplines:Chemie
Project type:Samenwerkingsproject