< Terug naar vorige pagina

Project

Intersectorale sociale samenwerkingen: het pad voor de co-creatie van duurzame sociale en economische waarde binnen de samenwerking als voor de samenwerkende partner organisaties.

Socio-economische uitdagingen worden steeds groter terwijl de middelen van overheden en de schaal van non-profit organisaties onvoldoende zijn om deze problemen structureel op te lossen. Succesvolle commerciële bedrijven zijn er zich meer en meer van bewust dat ze een sociale verantwoordelijkheid hebben, bovenop de economische, wat vertaald wordt in de recente ontwikkelingen, zowel in literatuur als in de praktijk, in het domein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Echter deze inspanningen beperken zich in de praktijk nog te veel tot éénmalige liefdadigheidsactiviteiten eerder dan structurele investeringen. Ik wil bestuderen hoe samenwerkingen tussen profit en nonprofit zich kunnen ontwikkelen tot structurele partnerschappen als een geschikt model voor duurzame sociale impact. Als de schaal en impact van dergelijke samenwerkingen toeneemt, dient ook de waardecreatie onderzocht binnen het doel van het parternschap evenals binnen de respectievelijke partnerorganisaties. Hierbij is het relevant te bestuderen hoe sociale waarde zich kan vertalen in economische waarde en omgekeerd. 

Datum:1 dec 2020 →  Heden
Trefwoorden:Cross-sector social cooperations
Disciplines:Economische ontwikkeling
Project type:PhD project