< Terug naar vorige pagina

Project

Investeren in cognitief talent: De rol van interacties met leerkrachten en peers in de ontwikkeling van academische betrokkenheid

Maatschappelijke innovatie vraagt een investering in cognitieve talentontwikkeling. Echter, onderzoek wijst op een suboptimale ontwikkeling van schoolse betrokkenheid bij cognitief begaafde jongeren. Op basis van een integratie van begaafdheidsmodellen en algemene motivationele modellen over de ontwikkeling van betrokkenheid, onderzoeken we de rol van interacties met peers en leerkrachten voor de ontwikkeling van betrokkenheid van cognitief begaafde en gemiddeld begaafde jongeren. Twee complementaire studies worden hiertoe opgezet: een grootschalige longitudinale studie naar de trajecten van academische betrokkenheid en prestaties en een experience sampling onderzoek naar dynamische processen van betrokkenheid en sociale ervaringen in de klas. De veralgemeenbaarheid vs. specificiteit van deze processen over begaafdheidsgroepen wordt onderzocht.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:classroom social interactions, engagement, high-ability, peer network influences
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie