< Terug naar vorige pagina

Project

Inzicht in de heterogeniteit van balanscontrole bij kinderen met een coo¨rdinatie-ontwikkelingsstoornis en de impact ervan op de motoriek: een synergetische aanpak op basis van hersenbeeldvorming, neuromechanica en functionele evaluaties.

Wereldwijd vertoont 5-6% van de schoolgaande kinderen een coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD) met een motorische vertraging vanaf de vroege kindertijd. Balansproblemen zijn het belangrijkste motorische probleem dat optreedt bij 73-87% van de kinderen met DCD. Deze problemen beïnvloeden sterk het dagelijks functioneren, maar de onderliggende controlemechanismen zijn onvoldoende gekend. Het hoofddoel van dit project is daarom het begrijpen van de heterogeniteit binnen DCD door balansprestaties, de controlemechanismen en de impact ervan op motorische prestaties te bestuderen. Op basis van functionele prestaties en hersenbeeldvorming wordt verondersteld dat de prestaties van kinderen met DCD zich bevinden op een continuüm met cerebrale parese (CP) en typisch ontwikkelende kinderen (TDC). Bijgevolg zal een case-control onderzoek worden uitgevoerd waarbij balansprestaties, motorische prestaties, corticale hersenactiviteit en spieractivatiepatronen worden vergeleken tussen kinderen met DCD, CP en TDC. Deze studie is vernieuwend door de combinatie van functionele evaluaties met hersenbeeldvorming en neuromechanische analyses. Deze aanpak is een grote stap voorwaarts in het ontrafelen van de samenwerking tussen het controlesysteem (de hersenen en het zenuwstelsel) en het uitvoerend systeem (het musculoskeletaal systeem) wat zal leiden tot nieuwe inzichten in de heterogeniteit van DCD en een beter begrip van de relatie tussen balans en motoriek.
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:BALANS, NEUROMECHANICA
Disciplines:Biomechanica, Motorische controle, Fysiotherapie, Pediatrie en neonatologie niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject