< Terug naar vorige pagina

Project

IOF GEAR: Artificial Intelligence Lab (IOF3022)

Het AI Lab is een VUB-consortium van onderzoekers met verschillende achtergronden (computerwetenschappen, wiskunde, economie, linguïstiek, fysica, psychologie en filosofie) die hun complementaire expertise in AI combineren en zo de inherente interdisciplinariteit van AI en haar snijvlak met andere wetenschappelijke domeinen reflecteert. Deze interdisciplinariteit is essentieel voor het aanpakken van de complexe uitdagingen in industrie en maatschappij. Sinds de oprichting in 1983 (als eerste AI lab op het Europese vasteland) heeft het lab steeds voorop gelopen inzake AI-onderzoek. Vandaag is het nog steeds wereldwijd erkend voor baanbrekend onderzoek in Reinforcement Learning en Multi-agent systems (Ann Nowé), Computational Creativity (grondlegger Geraint Wiggins) en de voortzetting van het onderzoek van de oprichter van het lab Luc Steels in Agent-based Language Models (ERC beurs Bart de Boer). Het lab is altijd blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor baanbrekend onderzoek en heeft de gewoonte om onderzoek te doen in diverse en interdisciplinaire domeinen via agile methodologieën. Dit onderzoek kan vervolgens toegepast worden op verschillende (schijnbaar) niet-gerelateerde problemen en toepassingsdomeinen. Het AI Lab is de oprichter van het AI Experience Centre; dat zich richt op de ontwikkeling van test- en belevingsactiviteiten gerelateerd aan AI-onderzoek en -innovatie en bevordert zo de outreach naar verschillende belanghebbenden in de open innovation ecosystem (industrie, beleidsmakers, academici en het bredere publiek).
In de volgende 5 jaar willen we:
1. Baanbrekend fundamenteel onderzoek in AI verrichten, voornamelijk via Europese projecten.
2. Verder groeien en de samenwerkingen met industrie en overheid versterken.
3. Bewustzijn creëren en ondersteuning (counseling, consultancy, opportunity workshops, …) bieden aan professionals, beleidsmakers en academici door hen te assisteren in de beslissingsprocessen rond AI (audits, second opinions, rekrutering, …).
Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:Artificial intelligence, adaptive learning, collaborative AI
Disciplines:Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject