< Terug naar vorige pagina

Project

IUAP 7/26 Stad en samenleving in de Lage Landen (ca. 1200-ca. 1850). De U+2018condition urbaineU+2019: tussen veerkracht en kwetsbaarheid

Geïnspireerd door de uitdagingen van de hedendaagse urbanisering, onderwerpt het IAP 'City & Society' het concept van U+2018stedelijke veerkrachtU+2019 voor de casus van de Lage Landen. aan een kritische analyse. Drie onderzoekslijnen staan hierbij centraal: (1) de milieu-uitdagingen van het stedelijke leven: veerkracht en nooddruft; (2) stedelijke geheugens; (3) stedelijke gemeenschapsvorming: inclusie en exclusie. Deze themaU+2019s worden vanuit een uitdrukkelijk internationaal en interdisciplinair perspectief benaderd (visuele en literaire cultuur, archeologie, geografie,U+2026).Datum:1 apr 2012  →  31 dec 2017
Trefwoorden:stedelijke veerkracht, stadsgeschiedenis, lage landen
Disciplines:Geschiedenis, Systeembiologie, Microbiologie, Economische geschiedenis, Moleculaire en celbiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Genetica