< Terug naar vorige pagina

Project

Karakterisering van de zetapotentiaal in colloïdale dispersies en op vaste oppervlakken

Zetapotentiaalmetingen zijn essentieel voor de ontwikkeling van colloïdale suspensies aangezien ze inzicht geven in de oorzaken van deeltjesaggregatie. Het opmeten van de zetapotentiaal in functie van pH (in waterige suspensies) of in functie van zuur of base toevoeging (in organische solventen) laat toe om het point-of-zero-charge van de deeltjes te bepalen, en zo de stabiliteit van de suspensie te verbeteren. Daarnaast is oppervlaktelading op vaste oppervlakken vaak een bepalende factor bij het aanbrengen van coatings en geeft deze ook inzicht in het gedrag onder invloed van een chemische stimulus. Deze aanvraag behelst zowel een toestel voor het opmeten van de zetapotentiaal van nano- en micrometer deeltjes suspensie als een toestel voor het opmeten van de zetapotentiaal van vaste oppervlakken, dit ter ondersteuning van onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe keramische materialen, vooral via additief vervaardigen, alsook onderzoek naar complexe oppervlaktefenomenen.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:zeta potential, colloidal stability, colloidal processing, streaming potential, surface charge, wettability
Disciplines:Keramiek, Poeder- en particle technologie, Oppervlakte engineering, Biomaterialen, Membraantechnologie, Polymeercomposieten