< Terug naar vorige pagina

Project

Katheter-gebaseerde sensoren voor de opsporing van moleculaire biomerkers in de dunne darm van patiënten met functionele darmaandoeningen

Voedingsgerelateerde darmklachten zijn wijd verspreid en toch slecht begrepen: In een recent Belgisch onderzoek rapporteerden 18% van de volwassenen symptomen suggestief voor het prikkelbare-darm syndroom (IBS). De helft van hen kon bepaalde voedingsmiddelen aanwijzen die bij hen de klachten veroorzaken. Er is een sterk vermoeden dat vrijzetting van histamine en serotonine in het maagdarmstelsel een belangrijke rol speelt in deze reacties. De vrijzetting van deze moleculen is tot op heden echter moeilijk meetbaar. Als dit wel zou kunnen dan laten zich uitlokkende factoren nauwkeurig identificeren en kunnen therapieën worden bedacht. Met deze doelstelling ontwikkelen we in dit project een sensor-katheter die de concentratie van beide stoffen meet: selectief, continu en ter plaatse. Hiermee kunnen we de tijdelijke verhoging in de peil van deze moleculen relateren aan stimuli zoals voedingsstoffen en andere prikkels. De receptoren zijn moleculair ingeprente polymeren (MIPs) die aangepast zijn aan de complexiteit van darmsappen. Deze MIPs worden als coatings op elektroden gebruikt wiens elektrische eigenschappen veranderen in functie van de histamineen serotonine-concentraties. De katheter-sensor heeft het potentieel om onze kennis over de rol van beide stoffen in voedingsreacties en hun symptomen gevoelig uit te breiden. Op langere termijn biedt dit het perspectief op een betere diagnose en therapie voor patiënten die aan deze courante en slopende darmklachten lijden.

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Irritable bowel syndrome, minimally-invasive diagnostics, sensors with biomimetic receptors
Disciplines:Toegepaste en interdisciplinaire fysica, Zachte gecondenseerde materie, Chemische aspecten van sensortechnologie, Moleculaire diagnostiek, Gastro-enterologie