< Terug naar vorige pagina

Project

Kostenefficiënter waterhergebruik via MBRs (MembraanBio-flocculatie-Reactoren) .

De meest kostenefficiënte manier van afvalwaterbehandeling gebeurt dmv 
biodegradatie door biologisch actief slib. Om dit behandelde water 
geschikt te maken voor hergebruik kan filtratie geïntegreerd verlopen 
met de biodegradatie in zogeheten membraanbioreactoren. 
Membraanbioreactoren (MBRs) bieden verschillende voordelen waaronder een
effluent van hoge en constante kwaliteit, hogere afbraaksnelheden, 
lagere slibproductie en een kleiner oppervlak per installatie. Het 
hoofdprobleem blijft echter de membraanvervuiling. Die vervuiling drijft
de operationele kost van een MBR enorm open moet dus beter begrepen 
worden om beter beheerst te kunnen worden. Door de te sterke focus van 
het voorbije MBR-onderzoek op het belang van gebonden en/of oplosbare 
extracellulaire polymere substanties (EPS), wat slechts een deelaspect 
is van de actief-slibbiologie, is er in de afgelopen 15 jaar weinig 
substantiële vooruitgang geboekt. Aan de hand van een integrale aanpak, 
gedreven door de vaststelling dat bioflocculatie een grote impact heeft 
op membraanvervuiling, focust dit projectvoorstel op het 
kostenefficiënter maken van MBRs in een industriële 
waterhergebruikscontext. De rationale van het project weerspiegelt zich 
in de stelling dat membraanbioreactoren eigenlijk 
membraanbio-flocculatie-reactoren moeten zijn. Om het noodzakelijke 
bioflocculatieproces op te kunnen volgen worden de reeds beschikbare 
monitoringstools uitgebreid met nieuwe technieken. Met de uitgebreide 
set van monitoringstools worden via deflocculatie- en 
reflocculatieprocessen nieuwe inzichten verworven in de opbouw van 
dergelijke biovlokken en hun relatie tot operationele parameters. Tot 
slot wordt aan de hand van deze nieuwe inzichten gezocht naar indicaties
voor de optimale operationele parameters om membraanvervuiling, d.m.v. 
goede bioflocculatie, sterk te reduceren.
Datum:8 nov 2010  →  15 jan 2013
Trefwoorden:Water treatment, Membrane bioreactors, Membrane fouling, Bioflocculation
Disciplines:Duurzaamheids- en milieutechniek
Project type:PhD project