< Terug naar vorige pagina

Project

Kunnen leerkrachten pesten op school en de gevolgen voor de mentale gezondheid verminderen? Gerandomiseerde gecontroleerde studie met een interventie ter bevordering van positive leerkrachtleerling interacties

Gepest worden op school heeft dramatische gevolgen voor de mentale gezondheid op korte en lange termijn. Leerkrachten kunnen een sleutelrol spelen in het voorkomen en verminderen van pesten door hun dagelijkse interacties met kinderen en hun reacties bij pesten. Veel leerkrachten nemen deze rol echter niet ten volle op. Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie gaat na of een eenvoudige interventie gericht op de algemene interacties van leerkrachten met leerlingen en hun specifieke reacties op pestincidenten 1) een effect heeft op leerkrachtcognities, bv. antipestattituden bevordert, 2) leidt tot meer positieve leerkracht-leerling interacties en effectieve reacties van leerkrachten bij pesten, 3) pesten door leerlingen vermindert en 4) de mentale gezondheid van (gevictimiseerde) kinderen bevordert. Tien scholen, 60 leerkrachten en 1200 leerlingen uit leerjaar 4-6 worden gerekruteerd. De scholen worden ad random toegewezen aan de interventie- of controleconditie. Leerkracht- en leerlingvragenlijsten worden afgenomen bij pre- en posttest en de data worden geanalyseerd met An(c)ova en multiniveau modellen. Deze studie draagt bij aan 1) de zeer schaarse experimentele evidentie en theorievorming over de invloed van leerkrachten op pesten en de mentale gezondheid van slachtoffers en 2) de beschikbaarheid van effectieve, haalbare en schaalbare interventies voor het verminderen van pesten op school en het bevorderen van de mentale gezondheid van kinderen.
 

Datum:1 jan 2020 →  31 dec 2021
Trefwoorden:teacher-student interactions, child mental health and social-emotional development, Victimization and (cyber-)bullying at school
Disciplines:Groeps- en interpersoonlijke processen, Interpersoonlijke communicatie, Psychopathologie, Sociale en emotionele ontwikkeling, Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten