< Terug naar vorige pagina

Project

Laat Prehistorische (8000-2000 v.Chr.) gemeenschappen in marginale landschappen. Interactie tussen mens en milieu in het Westelijke Taurus gebergte, ZW Turkije.

Onze huidige kennis van laat prehistorische gemeenschappen in Anatolië is voornamelijk gebaseerd op een beperkt aantal opgegraven nederzettingen in optimale gebieden (zoals de vlakte van Burdur, ZW Anatolië). Daartegenover staat dat een gebrek aan data over prehistorische sites in andere landschapseenheden zoals bijvoorbeeld meer marginale bergachtige gebieden. Dit project heeft als doel om deze leemte in onze kennis in te vullen door onderzoek te verrichten naar hoe verschillende landschapseenheden waren geïncorporeerd in het culturele landschap. Op basis van nieuwe prospecties in de Dereköy hooglanden, ZW Turkije, willen we nieuwe en complementaire inzichten generen over prehistorische gemeenschapen. Met dit onderzoek proberen we te reconstrueren hoe en wanneer vroegere gemeenschapen marginale landschappen gebruikte en trachten we een licht te schijnen op periodes die momenteel ontbreken in het archeologische bestand van de laagvlaktes zoals bijvoorbeeld de periode tussen 5500-4200 v.Chr., de Midden Kopertijd. Het onderzoek berust op unieke diachronische archeologische en ecologische datasets van zowel laag - en hoogvlaktes die benadert worden vanuit het kaderwerk van “sociaalecologische systemen” om patronen van complexiteit, continuïteit en discontinuïteit te begrijpen. Hoewel dit onderzoek focust op vroegere mens-omgeving interacties is het ook relevant voor hedendaagse samenlevingen doordat het context kan geven aan de huidige ontwikkelingen tussen de mens en zijn omgeving. 

Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2020
Trefwoorden:Laat Prehistorische gemeenschappen, marginale landschappen, mens, milieu, Westelijke Taurus gebergte, Turkije, 8000-2000 v.Chr.
Disciplines:Archeologie, Theorie en methodologie van de archeologie, Andere geschiedenis en archeologie