< Terug naar vorige pagina

Project

Leerkrachten in dubio. Het verklaren van de rol van leerlingen bij de ontwikkeling van uitstroom-gerelateerde leerkrachtenattitudes in het Vlaamse secundair onderwijs

Een op drie startende leerkrachten verlaat het Vlaamse secundair onderwijs binnen vijf jaar. Dit wijst op grondige mistevredenheid, die vaak wordt toegeschreven aan toenemende aantallen moeilijke leerlingen. Dit onderzoek gaat na of en hoe uitstroom-bevorderende attitudes samenhangen met leerlingencompositie van de school, met aandacht voor leerlingencultuur. Mogelijk vertekende leerkrachtpercepties over leerlingen worden gemeden als voorspellers, wat het onderzoek origineel maakt.

Datum:1 jan 2016 →  31 dec 2019
Trefwoorden:leerkrachten, uitstroom, leerlingencultuur
Disciplines:Sociale theorie en sociologische methoden, Sociale stratificatie, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Sociale psychologie, Andere sociologie en antropologie