< Terug naar vorige pagina

Project

Lees Wijs

Verschillende nationale en internationale onderzoeken tonen aan dat de leesvaardigheid en leesmotivatie bij jongeren dalen. Eén van de voorwaarden om volwaardig te participeren in de maatschappij is en blijft echter een goede lees- en informatievaardigheid, bereidheid tot lezen en kritisch omgaan met informatie. In dit onderzoek wordt het project Lees Wijs van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen geëvalueerd. Meer bepaald staan in dat project volgende strategische doelen voorop in de B-stroom van het secundair onderwijs: 

  1. De leerling verhoogt zijn (autonome) leesmotivatie, met inbegrip van leesplezier, en versterkt zijn (meta)cognitieve vaardigheden.
  2. De leerkracht reflecteert over algemene en eigen opvattingen met betrekking tot leespromotie, alsook over zijn eigen bekwaamheidspercepties hierbij. Op basis hiervan komt hij tot geoptimaliseerd handelen in zijn onderwijspraktijk.
  3. De school ontwikkelt een duurzaam en gedragen leesbeleid in cocreatie, implementeert en monitort het.
Datum:1 sep 2020  →  31 aug 2021
Trefwoorden:leesvaardigheid, leesmotivatie, interventie onderzoek, beroepsonderwijs
Disciplines:Lerarenopleiding, Taaldidactiek, Didactiek van schoolvakken, Beroepsonderwijs, beroepsopleiding en levenslang leren