< Terug naar vorige pagina

Project

Lerend netwerk kansenbevordering in de lerarenopleiding (R-11200)

De UHasselt engageert zich verder in het versterken van de lerarenopleiding in het omgaan met armoede vanuit de visie dat onderwijs een hefboom is in kansarmoede bestrijding. Onderwijs moet iedereen kansen bieden en leerkrachten zitten op een unieke positie om hieraan bij te dragen. En dat is maar mogelijk als het omgaan met armoede tot de basiscompetentie van elke Limburgse leerkracht behoort. Hiervoor blijft het belangrijk om te investeren in gelijke onderwijskansen vanaf dag 1 in de lerarenopleiding. De verderzetting van het engagement is gericht op de duurzaamheid en verankering van het gegeven binnen de opleidingen. De Uhasselt engageert zich voor een deelname aan alle momenten van het lerend netwerk kansenbevordering en de inzet van (ervarings-)deskundigheid in de specifieke lerarenopleiding.
Datum:16 sep 2020 →  30 jun 2021
Trefwoorden:lerarenopleiding, lerend netwerk
Disciplines:Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Lerarenopleiding