< Terug naar vorige pagina

Project

Is leuk wel cool? Een acquisitionele studie naar de sociale betekenis van Engelse leenwoorden.

Dit project wenst te onderzoeken hoe de toekomstige taalgebruikers (i.e. Vlaamse lagereschoolkinderen) Engels evalueren, of context een rol speelt in die evaluatie, en of er een evolutie zichtbaar is in de dimensies die deze attitudes verklaren wanneer kinderen ouder worden. Met deze vragen als focuspunt stel ik een project voor dat innovatief is in het onderzoek naar de sociale betekenis van Engelse ontleningen in het Nederlands. Meer algemeen brengen deze vragen mij op het kruispunt tussen twee opkomende onderzoeksstromen in sociolinguïstiek: (i) de socio-pragmatische ommekeer in anglicisme-onderzoek, (ii) aandacht voor sociale betekenis en variatie in taalverwervingsonderzoek. 

Drie gevalstudies zullen hiervoor uitgevoerd worden, die elk een verschillend perspectief hanteren op de onderzoeksvraag. Deze drie studies bevatten elk een experiment dat gebruik maakt van een verschillend type attitudemeting. De eerste case study hanteert een matched-guise techniek (Lambert et al. 1960), een niet-automatische indirecte methode, en een vaakgebruikte methode in het kader van attitudemetingen bij taalvariatie en taalverandering. De verwerving van prestige zal onderzocht worden door 540 proefpersonen te onderwerpen aan een zelfgemaakte cartoon en een evaluatietaak. De tweede case study wenst dit prestige verder te onderzoeken door de mogelijke familiariteit met de gebruikte Engelse woorden uit CS1 uit te schakelen, en nu enkel te focussen op neologismen. 60 proefpersonen zullen onderworpen worden aan een 'forced choice'-taak, een niet-automatische directe methode, waarmee we de invloed van prestige op benaming willen onderzoeken. De derde en laatste case study hanteert een experiment waarbij de resultaten van de vorige studies bevestigd of ontkracht zullen worden door te onderzoeken of we met een automatische attitudemeting tot dezelfde evaluaties van het Engels komen als met een niet-automatische meting (cf. vorige experimenten). 90 proefpersonen zullen een Personalized Implicit Association Test (Olson & Fazio 2004) afleggen. 

 

Datum:1 okt 2017 →  1 okt 2018
Trefwoorden:language contact, prestige, acquisition
Disciplines:Linguïstiek, Talen, Literatuurwetenschappen
Project type:PhD project