< Terug naar vorige pagina

Project

Locomotorische deficits als gevolg van traumatisch hersenletsel: een longitudinale studie omtrent de invloed van hersenaandoeningen op spatiotemporeel waarnemingsgedrag en gangdeficits tijdens de rehabilitatiefase.

De relaties tussen ruimtelijke en temporele waarnemingspatronen en gang/motoriekbeperkingen na een traumatisch hersenletsel (TBI) worden onderzocht. Eerdere studies hebben aangetoond dat TBI problemen veroorzaakt in cognitie zoals, aandacht, planning van vaardigheden en snelheid van informatieverwerking alsook stoornissen in oogbewegingen / oculomotorische controle en beperkingen in het lopen en evenwicht. Ondanks het grote belang van visuele begeleiding tijdens het wandelen, is er vooralsnog geen informatie beschikbaar over de relatie tussen stoornissen in de controle van 'gezichtsvermogen' /gaze-parameters en de beperkingen in het gaan / beweging bij volwassenen of kinderen met een TBI. Ook de relatie tussen de beperkingen in de motoriek en de door medische beeldvorming bewezen neurale schade na TBI is niet onderzocht. Deze studie onderzoekt deze aspecten in kinderen / jongeren met een mild, matig en ernstig TBI, met bijzondere aandacht voor visuele begeleiding en het looppatroon in situaties van verhoogde cognitieve belasting. Wandelen is een cruciale dagelijkse motorische vaardigheid en de bewegingscapaciteit is een centraal element in het meten van de kwaliteit van leven na het letsel. Er ontbreekt nog veel in ons inzicht in de verschillende facetten die bijdragen tot beperkingen in motoriek na een TBI. Een betere kennis over de oorsprong van loopbeperkingen na een TBI is nodig om beter gerichte gezondheidsinterventies aan te kunnen bieden tijdens de revalidatie.
Datum:1 jan 2011  →  31 dec 2014
Trefwoorden:Motor control, Gait/locomotion, Balance, Vision, Eye movements, Traumatic brain injury, Recovery, Rehabilitation, Functional and structural MRI
Disciplines:Orthopedie, Heelkunde, Verpleegkunde, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering