< Terug naar vorige pagina

Project

Lokale gemeenschappen tussen de plooien van de geschiedenis: veranderende tradities, materialiteit en regionale netwerken in het (voormalig) Romeinse Noorden tijdens de 5e eeuw

De 5e eeuw markeert de overgang van de Romeinse naar de Middeleeuwse periode, een essentieel keerpunt in de Europese geschiedenis. Wanneer we dit echter in het archeologisch bestand van het (voormalige) Romeinse Noorden proberen te duiden, kunnen we vaak maar een handvol bewijs voorleggen. Ondanks dat het 5e-eeuwse materiaal niet afwezig is, blijft het beeld van het dagelijks leven van lokale gemeenschappen onduidelijk. De onzichtbaarheid van de 5e eeuw is het gevolg van een gebrek aan diagnostisch materiaal en de afwezigheid van een helder historisch en sociaal kader. Bovendien kan het gebrek aan vooruitgang gekoppeld worden aan de positie van de 5e eeuw tussen twee archeologische disciplines: het is niet volledig Romeins, noch Middeleeuws; het is slechts een vaag stuk tijd zonder identiteit, structuur of samenhangende cultuur. Dit project wil dit probleem aankaarten met een studie naar de materialiteit van post-Romeinse/pre-Merovingische gemeenschappen. Regionale patronen in vondstmateriaal worden omgezet naar materiële vingerafdrukken gebaseerd op een zorgvuldige selectie van contexten met hoge kwaliteit doorheen het studiegebied. Nieuwe methodes en benaderingen zullen getest worden om de 5e eeuw beter te kunnen dateren en herkennen in het materiële bestand. De sterke focus op het bestuderen van culturele tradities, productie organisatie en netwerken garandeert een vers perspectief dat voorbij etnische en enkelvoudige interpretaties zal gaan.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Post-Roman/Pre-Merovingian communities, Confronting the invisibility of the 5th century, Material fingerprinting
Disciplines:Historische archeologie, Materiële cultuurstudies, Klassieke archeologie, Archeologie van de Lage Landen of België, Archeologische wetenschappen