< Terug naar vorige pagina

Project

"Maar zij konden dit schrift niet lezen": De Bijbels-Aramese medeklinkertekst, zijn leestraditie en hun wederzijdse interactie

Ongeveer een procent van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) is geschreven in een taal die nauwverwant is aan het Hebreeuws: het Bijbels Aramees. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het Bijbels Aramees niet één enkele taal is, maar een combinatie van tenminste twee soorten Aramees. Dit project beschrijft de taalvariëteiten waar het Bijbels Aramees uit is opgebouwd volgens de laatste taalkundige methoden en onderzoekt hoe deze elkaar hebben beïnvloed. Dit verdiept ons begrip van de geschiedenis van de Aramese talen en levert nieuwe inzichten in het ontstaan van de Bijbelse leestraditie

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Biblical Aramaic, Masoretes, Hebrew Bible, Philology, Reading tradition
Disciplines:Historische linguïstiek, Bijbelstudies