< Terug naar vorige pagina

Project

Machteloos of machtig? (Hoe) kunnen leerkrachten victimisatieprocessen op school beïnvloeden?

Pesten op school is wijd verspreid en kan dramatische gevolgen hebben voor slachtoffers op korte en lange termijn. Bestaand onderzoek erkent de rol van de sociale context in pesten en victimisatie, maar besteedde tot nu toe weinig aandacht aan de impact van leerkrachten. Dit project kadert in een onderzoeksprogramma over de rol die leerkrachten kunnen spelen in het voorkomen en het verminderen van pesten op school. Het focust op de interventies (tussenkomsten) van leerkrachten wanneer ze geconfronteerd worden met pesten onder leerlingen. Ten eerste wordt nagegaan of en hoe het (niet) interveniëren door de leerkracht de mate van pesten voorspelt en of (niet) interveniëren door leerkrachten een verschil maakt voor de sociaal-emotionele aanpassingen van slachtoffers van pesten. Ten tweede wordt bestudeerd welke factoren het (niet) interveniëren door leerkrachten in pesten voorspellen; daarbij wordt aandacht besteed aan zowel leerkracht- als contextuele factoren. Het project omvat drie studies: een systematische reviewstudie over de effecten van interventies door leerkrachten op de mate van pesten onder hun leerlingen, een longitudinale studie met drie waves in het 4de tot 6de leerjaar lager onderwijs, en een interventiestudie bij leraren in opleiding.

Datum:27 aug 2018  →  Heden
Trefwoorden:bullying, teacher-student interaction, victimization, intervention strategies
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project