< Terug naar vorige pagina

Project

Mechanismen en betekenis van microcirculatoire inflammatie in transplantnieren

Niertransplantatie is de meest efficiënte behandeling bij eindstadium nierfalen. Ondanks verbetering van korte termijn greffe overleving blijven lange termijn resultaten na niertransplantatie suboptimaal. Antistof-gemedieerde afstoting (ABMR), gekenmerkt door microcirculatoire inflammatie,  is één van de voornaamste redenen voor transplant falen. De meeste immunosuppressieve behandelingen kunnen dit proces niet voorkomen noch behandelen en vele patiënten keren terug naar dialyse of wachten op een nieuwe transplantatie. Dit maakt dat nieuwe therapeutische benaderingen voor ABMR dringend nodig zijn. De onderliggende processen van ABMR blijven onduidelijk en nieuwe inzichten kunnen leiden tot veelbelovende doelwitten voor therapie en preventie. Onze groep toonde aan dat NK cellen van belang zijn in microcirculatoire inflammatie in de niergreffe en dit zelfs in afwezigheid van donor-gerichte antistoffen. NK cellen fungeren als eerstelijns verdediging tegen tumoren, virussen en bacteriën. In dit project willen we de rol van NK cellen in antistof-afhankelijke en antistof-onafhankelijke microcirculatoire ontsteking bestuderen in een grote cohorte van transplantpatiënten uit de Leuvense Biobank en via onze internationale samenwerkingen. Deze inzichten zullen de klinische diagnostiek en phenotypische herindeling verbeteren en kunnen vermijden dat schadelijke antistof-gerichte behandelingen worden voorgeschreven bij antistof-onafhankelijke microcirculatoire ontsteking.

Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:Kidney transplantation, microcirculation inflammation, renal allografts
Disciplines:Transplantatie immunologie, Niertransplantatie