< Terug naar vorige pagina

Project

Medieert geheugen de relatie tussen emotionele complexiteit en welzijn? Een ontwikkelingperspectief.

Emotionele complexiteit (EC) is belangrijk voor welzijn, maar er is weinig bekend over hoe deze relatie zich ontwikkelt. In één studie werd gevonden dat EC afneemt van de kindertijd naar adolescentie, en vervolgens weer toeneemt gedurende jongvolwassenheid. Wij willen deze bevinding repliceren en uitbreiden door de relatie tussen EC en welzijn bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen te bestuderen. We zullen testen of de toename in mentale problemen tijdens de adolescentie samenhangt met ontwikkelingsgerelateerde veranderingen in EC. Verder willen we nagaan of emotioneel geheugen de relatie tussen EC en welzijn medieert. Uit onderzoek blijkt immers enerzijds dat specifieke emoties van invloed zijn op hoe emotionele gebeurtenissen worden herinnerd, en anderzijds dat het hebben van specifieke emotionele herinneringen samenhangt met welzijn. Wij zullen de link tussen EC en emotioneel geheugen testen in verschillende ontwikkelingsgroepen, en onderzoeken of emotioneel geheugen de relatie tussen EC en mentale welzijn medieert. Deze bevindingen zullen bijdragen aan ons begrip van hoe de relatie tussen emotie en cognitie zich ontwikkelt.
Datum:1 okt 2019  →  30 sep 2020
Trefwoorden:Development, Emotion Complexity, Memory, Mental health, Well-being
Disciplines:Mathematische psychologie