< Terug naar vorige pagina

Project

Menstruatie angsten: Menstruatievoorschriften in Leviticus, het verhaal van de vrouw die aan bloedvloeiingen leed en de vorming van de vroegchristelijke identiteit

Leviticus en van het Nieuwtestamentisch verhaal van de vrouw die aan bloedvloeiingen leed onderzoeken. Het zal bestuderen hoe de christenen in de tweede tot de zevende eeuw deze Bijbelteksten begrepen en interpreteerden, en hoe zij gebruik maakten van deze teksten in hun eigen geschriften en materialen.  Dit zal worden gedaan aan de hand van de drie thema’s:  Christelijke orthodoxie en heresie; Joodse gebruiken en het Jodendom; vrouwen en de participatie van vrouwen in de kerk. Gedurende dit onderzoek zal de aandacht uitgaan naar de manier waarop het gebruik van deze Bijbelse teksten over menstruatie bijdroegen aan de vorming van een vroegchristelijke identiteit. 

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:bible, menstruation, reception history
Disciplines:Bijbelstudies
Project type:PhD project