< Terug naar vorige pagina

Project

Metabolic Characterization and Engineering of Streptomyces lividans Producing Heterologous Proteins (Metabole karakterisering en engineering van Streptomyces lividans voor heterologe eiwitproductie)

Streptomyceten zijn potentieel interessante gastheren voor heterologe eiwitproductie vanwege bijvoorbeeld hun eigenschap om efficiënt eiwitten in het extracellulair milieu uit te scheiden. Binnen deze groep van microörganismen werd Streptomyces lividans</>, waarvan bekend is dat het een gereduceerd restrictie modificatie systeem bezit, reeds uitgebreid gebruikt voor heterologe eiwitproductie. Tot nu toe zijn studies met betrekking tot metabolische typering en manipulatie van S. lividans</> voor heterologe eiwitproductie beperkt, en hiervan werden er een paar uitgevoerd in (geavanceerde) gecontroleerde fermentatie milieus. Zonder metabolomics, blijft de metabolische impact die heterologe eiwitproductie uitvoert op het centrale koolstofmetabolisme van S. lividans</> weinig begrepen.

Om deze redenen is de globale doelstelling van deze verhandeling om de groei en het metabolisme van S. lividans</> te karakteriseren tijdens de productie van heterologe eiwitten in (geavanceerde) gecontroleerde fermentatiemilieus. Verder wordt het effect van de overexpressie van het gen (pck</>) dat fosfoenolpyruvaat carboxykinase codeert, op de heterologe eiwitproductie van S. lividans</> nagegaan. Eengenoomschaal metabool netwerkmodel van recombinante (mTNF-alpha producerend) S. lividans,</> werd opgesteld, en de eigenschappen van dit model zijn mathematisch geanalyseerd om de relevantie en bruikbaarheid te onderzoeken. Metabole karakterisering van recombinante S. lividans</>in vergelijking met wild-type S. lividans</> werd uitgevoerd om de metabole impact op het organisme na te gaan, gebaseerd op zowel extracellulaire metabolomics als beperkingsgebaseerd modelleren. Cruciale factoren in het ontrafelen van de metabole impact zijn geïdentificeerd. Experimentele resultaten tonen aan dat pck-overexpressie in S. lividans</> TK24 heterologe eiwitproductie verbetert. De belangrijkste resultaten in deze dissertatie zijn enerzijds een indicatie van metabole verschuivingen binnen de recombinante cel, en anderzijds een positive correlatie tussen de toegepaste methode van metabolic engineering en heterologe eiwitproductie.
Datum:27 okt 2008  →  18 dec 2012
Trefwoorden:Metabolic flux analysis
Disciplines:Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project