< Terug naar vorige pagina

Project

METLab 2.0: naar de verdere uitbouw van een gedeeld mobiel eye-tracking lab

In 2016 legde een consortium van 9 onderzoeksgroepen van verschillende faculteiten van de KU Leuven het fundament van het Mobile Eye-Tracking Lab (METLab: www.kuleuven.be/metlab), een gedeelde infrastructuur voor mobiel eye-trackingonderzoek. De beschikbaarheid van deze infrastructuur effende het pad voor nieuw eye-trackingonderzoek ‘in the wild’, dat de voorbije vier jaar intensief bewandeld werd door zowel academische als niet-academische gebruikers. Om de pionierspositie van METLab in dit domein, dat een snelle technologische evolutie doormaakt, ook in de komende jaren te kunnen garanderen, vragen we een bijkomende investering in state-of-the-art meetinstrumenten. De rationale achter deze aanvraag is onze overtuiging dat we met deze investering (a) optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen door het poolen van onderzoeksinfrastructuur binnen een groter consortium en (b) op deze manier interdisciplinaire samenwerking bevorderen.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:eye-tracking, joint attention, eye movements, pooling infrastructure, ecological validity
Disciplines:Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek, Taalverwerving, Video communicatie, Onderwijs- en schoolpsychologie, Zintuiglijke processen en perceptie, Informatietechnologieën, Interpersoonlijke communicatie, Discoursanalyse, Cognitieve processen