< Terug naar vorige pagina

Project

Milieu- en gezondheidsimpact van potentieel toxische elementen van tailing tot product

Het doel van dit doctoraatsproject is de vaste fase karakterisering van potentieel toxische elementen in mijn-tailings, gelinkt aan het uitlooggedrag van deze elementen onder verschillende omstandigheden. Daarnaast wordt ook bestudeerd hoe het uitlooggedrag tijdens het opwerken van de tailings verandert. Binnen dit doctoraat zijn er twee belangrijke mijlpalen. (1) de vaste fase en de chemische (uitloging) karakterisering van drie verschillende soorten tailings; (2) de vaste fase en chemische (uitloging) karakterisering van de gereinigde materialen, en de bakstenen/dakpannen en geopolymeren gemaakt op basis van deze materialen. De resultaten van de vaste fase en chemische (uitloging) karakterisering worden vervolgens geëvalueerd in relatie tot verschillende mogelijke scenario’s voor afvalbeheer (vb. recyclage, behandeling), evenals het beoordelen van de milieu- en gezondheidseffecten. Er zal ook een studiebezoek gebracht worden aan de universiteit van Oulu (2 maanden) en aan het bedrijf Wienerberger (2 maanden). Aan de Universiteit van Oulu zal de productie en karakterisering van geopolymeren op laboschaal worden onderzocht, terwijl bij Wienerberger de keramiekproductie op fabrieksschaal onder verschillende procesomstandigheden en -samenstellingen zal worden bestudeerd. Op basis van  dit doctoraatsproject zal een inzicht verkregen worden in de vaste-fase associaties en het resulterende uitlooggedrag van potentieel toxische elementen, in verschillende materialen (van residuen tot de stroomafwaartse toepassingen) en hoe deze vaste fase en uitloogkarakteristieken milieu- en gezondheidseffectbeoordelingen beïnvloeden.

Datum:18 feb 2019 →  Heden
Trefwoorden:mine, tailing, sulfidic mine, reprocessing, remediation
Disciplines:Biogeochemie
Project type:PhD project