< Terug naar vorige pagina

Project

Modellering van pyrolyse en verbranding van modelcomponenten voor hernieuwbare grondstoffen.

Door de steeds afnemende reserves aan aardolie wordt gezocht naar hernieuwbare grondstoffen voor de productie van basischemicaliën via pyrolyse en voor het gebruik als alternatieve brandstof in nieuwe types verbrandingsmotoren (HCCI). Een kinetische modellering van deze types reacties en de implementering van een simulatiemodel met validatie door esperimentele testen wordt beoogd.

Datum:1 okt 2009  →  1 okt 2010
Trefwoorden:pyrolyse, verbranding, kinetisch modelleren
Disciplines:Process engineering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Katalytische reactietechnieken, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Chemisch productontwerp en formulering, Automobielingenieurskunde, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen