< Terug naar vorige pagina

Project

'Moeten immigranten minder rechten krijgen dan burgers? Een onderzoek naar de morele gronden van de politieke, socio-economische en talige rechten van immigranten'

Het idee van verschillende rechten voor burgers en residerende vreemdelingen is normatief onvoldoende geanalyseerd in de politieke filosofie van migratie, ondanks de pregnantie ervan in het publieke debat. Zijn er morele gronden om burgers meer rechten toe te kennen dan inwoners zonder burgerschap? Wat zijn die gronden? Drie categorieën van differentiële rechten zullen worden onderzocht vanuit een normatief perspectief: (1) politieke rechten, (2), socio-economische rechten en (3) taalrechten. Onze centrale vragen zijn: kan een prioriteit voor burgers wat betreft politieke, socio- economische en taalrechten worden gerechtvaardigd? Op welke morele gronden kan een dergelijke differentiatie worden gebaseerd (co-nationale prioriteit, autonomie, vrijheid van vereniging, rechtvaardigheid, bijdrage, enz.)? Leiden deze gronden tot identieke of verschillende resultaten voor de drie genoemde categorieën? En kunnen we wenselijke scenario's voor de (niet-)implementatie van een dergelijke differentiatie formuleren? Het doel van het onderzoeksproject is een omvattende politieke filosofie te ontwikkelen van rechtvaardigheid voor residerende vreemdelingen.
Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:rechtvaardigheid, taalrechten, socio-economische rechten, politieke rechten, immigratie, burgerschap
Disciplines:Sociale en politieke filosofie