< Terug naar vorige pagina

Project

Moleculair Genetica en Biologie van Intermediaire Charcot-Marie-Tooth Neuropathie.

In dit FWO aspirant mandaat zoeken we naar nieuwe YARS mutaties geassocieerd met dominant intermediaire CMT (DI-CMT), dat van essentieel belang is voor het uitvoeren van genotype-fenotype correlaties. De ontwikkeling en karakterisering van een vliegmodel voor DI-CMT, waarin men dysfunctie van cellen en weefsels in vivo kan bestuderen, is van essentieel belang voor het bestuderen van de pathomechanismen. Het Drosophila YARS model voor intermediaire CMT zal ons toelaten na te gaan hoe DI-CMTC uitgelokt wordt en te screenen voor genetische en chemische modifiërende factoren. Daarbij vormt het ook een algemeen model voor perifere zenuwaandoeningen.
Datum:1 okt 2008  →  30 sep 2010
Trefwoorden:ZIEKTE VAN CHARCOT-MARIE-TOOTH
Disciplines:Genetica, Microbiologie, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Diergeneeskunde, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
Project type:Samenwerkingsproject