< Terug naar vorige pagina

Project

Monitoring en Evaluatie van projecten rond actief en gedeeld burgerschap in Vlaanderen.

In opdracht van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) biedt HIVA-KULeuven ondersteuning rond monitoring en evaluatie bij een aantal lokale projecten die tot doel hebben het actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders in Vlaanderen te versterken. Het HIVA-KULeuven doet dat door de ontwikkeling en uitrol van een laagdrempelig monitoring- en evaluatie-instrument gebaseerd op de methode van Outcome Mapping. Via een participatieve aanpak zal HIVA-KULeuven, in samenwerking met het Minderhedenforum, dit instrument integreren in de lokale beleidsparticipatieve projecten en zo de projecten bijstaan bij het monitoren, evalueren en valideren van hun tussentijdse en eindresultaten. Tegelijk is het de ambitie hiervan een leertraject te maken opdat projectmedewerkers maar ook bovenbouworganisaties en overheden uit de gevalideerde projecten lessen kunnen trekken voor de toekomst en tevens hun capaciteit rond monitoring en evaluatie kunnen versterken.

Datum:1 mei 2018  →  30 apr 2020
Trefwoorden:burgerschap, derdelanders, thema_migratieenin
Disciplines:Toegepaste sociologie