https://frisr4.researchportal.be/portal-rest/projectpage/630d59ba-0715-4b8c-8f6c-0a28be40c8fe Monitoring van cognitieve werkbelasting tijdens virtuele realiteit gameplay door performance en moeilijkheidsgraad te combineren met EEG en ECG registraties | FRIS onderzoeksportaal
< Terug naar vorige pagina

Project

Monitoring van cognitieve werkbelasting tijdens virtuele realiteit gameplay door performance en moeilijkheidsgraad te combineren met EEG en ECG registraties

Recent werd aangetoond aan dat korte trainingssessies de cognitieve performance van ouderen verbetert en zelfs cognitieve achteruitgang kan uitstellen. Doch het resultaat kan tegenvallen bij verhoogde cognitieve werkbelasting, nl. de interactie tussen de mentale vereisten van de taak en het vermogen om eraan te voldoen. Om werkbelasting te relateren aan taakmoeilijkheid werden reeds verschillende strategieën voorgesteld doch zonder de subjectafhankelijke factoren in rekening te brengen. Om deze te peilen stellen we voor EEG tijdens taakuitvoering te registreren, en de componenten te extraheren die attentie en werkgeheugen reflecteren, en bovendien een elektrocardiogram (ECG) op te nemen daar dit een indicatie kan geven van cognitieve werkbelasting ook in termen van vermoeidheid, slaperigheid en verveling. De onderzochte taak, een werkgeheugentaak, zal in een virtual reality (VR) game geïntegreerd worden vanwege de gunstige trainingseffecten. Ons doel is een statistisch model te ontwikkelen dat VR game performance zal combineren met taakmoeilijkheid, EEG en ECG om de mentale werkbelasting te voorspellen zodat de taakmoeilijkheid kan aangepast worden en verveling en vermoeidheid vermeden. Als 'proof of concept' gaan we onze aanpak testen op gezonde jonge en oudere subjecten daar we voor hen verschillen verwachten. Wanneer we in onze opzet slagen zal dit een doorbraak betekenen in de toepasbaarheid van EEG/ECG-gebaseerde technieken in cognitieve trainingsapplicaties.

Datum:24 feb 2021 →  Heden
Trefwoorden:cognitive workload, EEG, event-related potential, spectral analysis, effectivity of cognitive training, virtual reality, working memory, N-Back task, real-time adaptive training, cognitive decline in elderly
Disciplines:Biomedische signaalverwerking, Gedragsneurowetenschappen, Cognitieve neurowetenschappen, Neurofysiologie
Project type:PhD project